ევროპა

რა საშიშროებას ქმნის ენობრივი ომის ახალი ნაკადი უკრაინაში?

თომას დე ვაალი "მე არ მაქვს სურვილი ვიყო ჯარისკაცი ამ სიტყვათა ომში" - აღნიშნა 2012 წელს ცნობილმა უკრაინელმა მწერალმა ანდრეი კურკოვმა, ენობრივ პოლიტიკასთან დაკ...